Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

gawron
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
Reposted fromhole-love hole-love viayouaresonaive youaresonaive
gawron
9476 8126
Reposted fromegocentricgirl egocentricgirl viapekosia pekosia
gawron
6694 8e1d
Reposted frommisza misza viapekosia pekosia
2244 a3ff
Reposted fromgavinsnose gavinsnose viapekosia pekosia
5827 b203
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viapekosia pekosia
gawron
5534 8fa0
Reposted fromsaku saku viapekosia pekosia
gawron

Nie ma w mojej biednej głowie ani jednej oczywistości.

— E. Stachura
Reposted frompekosia pekosia
gawron
8246 b8ff
Reposted frompekosia pekosia
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viapekosia pekosia
gawron
1819 0431
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viapekosia pekosia
gawron
9837 2856
Reposted frompekosia pekosia
gawron
7245 0fb8
Reposted fromverronique verronique viapekosia pekosia
gawron
Reposted fromedson edson

February 13 2015

gawron
6621 a5a6
Reposted fromrol rol viapekosia pekosia
8213 0a72 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapekosia pekosia
7060 935b

cuties-overload:

Dog plays with puppies

Reposted frombochinohito bochinohito viapekosia pekosia

February 02 2015

gawron
5613 67e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viapekosia pekosia
gawron
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viapekosia pekosia
gawron
1087 4fee
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapekosia pekosia
gawron
8114 f256
Reposted frommountaindew mountaindew viapekosia pekosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl